• car001.png
  • car002.png
  • car003.png
  • car004.png
  • car005.png
  • car006.png
  • car007.png
  • car008.png
  • car009.png

У Гимназији „Лаза Костић“ је у суботу 03. Феруара  2018. реализована едукација наставника под називом „Настава усмерена на ученика“, у организацији  наше школе, а едукатори су били проф. др Драгана Малешевић  и Александра Поповић, саветник из Министарства провете.  

   

Наши настваници су током семинара добили смернице како да унапреде педагошке и дидактичко – методичке компетенције у области редовне наставе, односно које су предности кооператвног учења, савремене наставне стратегије, настава усмерена на учење откривањем и интеграцију међупреметним наставним садржајима. Семинару је присуствовало 25 наставника.