• car001.png
  • car002.png
  • car003.png
  • car004.png
  • car005.png
  • car006.png
  • car007.png
  • car008.png
  • car009.png

У оквиру школскe секцијe из информатике и физике почела је са радом и секција из роботике.
Секцију воде професорка физике Драгана Родић и професор рачунарства Игор Перковић.
На Факултета радиофизике Универзитета " Лобачевски" из Нижњег Новгорода у лабораторији професора физике Алексеја Умнова, од 27. до 30. марта 2018. године, професорка физике Драгана Родић је похађала праксу и вежбе за рад на Адруино платформи.
Наша бивша ученица Бранислава Јанковић је студенткиња на Факултету радиофизике, она је прошла основну обуку за Адуино платформу и поможе у раду секције својим саветима и идејама.

Поред рада на Ардуино платформи, ученицима се указује могућност да се упознају са програмским пакетом Алтерозоом, коју је професор Умнов осмислио и дао нашој школи на употребу. Платформа је веома корисна и примењива у настави, јер у себи садржи више програма и истовремено омогућује позивање и употребу информација са интернета. Платформа садржи богату и садржајну базу података, са мноштвом академских текстова.Секција обухвата рад на Адруино платформи и обуку ученика да користе програмски пакет Алтерозоом.
Рад са Ардуино платформом је осмишљем на следећи начин:
1.  Ђаци се прво информишу са основама работике,
2.  Упознавање са Ардуином,
3.  Упознавање са основама електронике, које није обухваћено редовним планом и програмом наставе из физике и информатике,
4.  Осмишљавање пројеката који би могли бити применљиви у другим предметима (хемија, биологија, географија...),
5.  Оспособљавање ученика да сами праве пројекат,
6.  Свестрано пружање подрешке ученицима у остваривању својих идеја.

Веома је значајно што се пројекти са Ардуином могу повезати са Алтерозоомом и преко њега контролисати и учитавати подаци.
Професор А. Умов је предложио да се, као што је и он сам одрадио са својим студентима, одраде лабораторијске вежбе помоћу којих би се ови системи (Ардуино и Алтерозоом) користили, што би ученицима, али и професорима знатно олакшало и унапредило извођење наставе.
Интересовање за овај вид наставе је наишао на добар одзив код наших ученика.Ученици су подељени у групе, а у свакој групи је по десет ученика.Надам се да ће се овај број одржати и да ћемо бити још посећенији!