Поштовани,

Овде можете прочитати упутство и смернице у вези наставе на даљину током ванредног стања. У упутству су дате обавезе и дужности наставника, одељенских старешина, родитеља и ученика, као и информациони ресурси који се препоручују за остваривање наставе.