На сајту Завода за унапређење образовања и васпитања дат је препоручени списак мултимедијалних алата за израду упитника, презентација, видео записа и другог наставног садржаја, са објашњењима за коришћење.