У прилогу је обавештење о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима/законским заступницима ученика.