-          Стручност, одговорност и посвећеност у раду са младима;

-          Међусобни односи запослених засновани на толеранцији, уважавању и праведности;

-          Уочавање и разумевање стварних потреба нас самих, боље од било кога другог, те заједничка тежња ка њиховом остваривању;

-          Тежња да будемо школа у коју ученици радо долазе, јер је настава у њој савремена, квалитетна и ефикасна, а ученици прихваћени, схваћени и подржавани;

-          Тежња да се применом потврђено квалитетних, као и нових наставних метода и савремених информационо-комуникационих технологија, реализују наставни планови и програми;

-          Тежња да се, уочавањем индвидуалних интересовања и талената ученика, прошире оквири ваннаставног рада;

-          Тежња да се прошири број одељења, увођењем друштвено-хуманистичког одељења.

-          Развој постојеће и проширивање међународне сарадње:

-          Наставак и развитак сарадње са Гимназијом бр. 2 Канавинског рејона Нижњег Новгорода (Русија), са циљем међусобног упознавања ученика, упознавања са језиком, културом и традицијом градова-побратима и два блиска словенска народа;

-          Наставак и проширивање сарадње са Нижњеновгородским државним универзитетом, са циљем унапређивања наставног процеса, учешћа наших ученика и колега у заједничким пројектима, конференцијама и публикацијама, као и даљих могућности добијања стипендија за школовање наших ученика у тој високошколској установи;

-          Наставак сарадње са организацијом Интеркултура, пријем страних и слање наших ученика у оквиру пројеката размене;

-          Наставак и унапређивање пројекта Међународног летњег едукативног кампа градова-побратима;

-          Пружање квалитетног образовања на професионалан и достојанствен начин;

-          Васпитно деловање, базирано на неговању хуманизма и традиционалних вредности, солидарности и једнакости међу ученицима, уз уважавање различитости и у складу с тим, подстицање развоја индивидуалних карактеристика свих ученика;

-          Отвореност за сарадњу са свим интересним групама и институцијама у окружењу;

-          Коришћење постојећих решења, уз њихово перманентно унапређивање;

-          Изналажење нових, ефикаснијих решења;

-          Континуиран рад на унапређењу међуљудских односа, стицања знања и вештина запослених;

-          Обезбеђивање услова за добре и правичне односе  између запослених и руководства школе;

-          Ефикасно активирање материјалних, финансијских и људских ресурса;

-          Обучавање и мотивисање запослених и ученика за процес узајамног учења и усавршавња, заснован на дугорочним односима и заједничкој судбини.

Снагу наше школе чине:

·         добро организована настава ( настава која ученицима омогућава функционалана, ефикасна и рационалана знања)

·         добро организована припремна  настава за полагање матурског испита

·         квалитетна припрема за даље образовање

·         високи образовни критеријуми

·         стручни наставни кадар

·         спремност наставника за стална стручна усавршавања

·         висок степен проходности ученика на факултете и високе школе

·         добри међуљудски односи

·         постојање развноврсних ваннаставних активности ( Школско позориште, Школски хор)

·         подстицање креативности ученика

·         припрема ученика за такмичење

·         добра међународна сарадња са Гимназијом број2 и Универзитетом „Лобачевски“ из Нижњег Новгорода

·         ученици имају могућност да буду стипендисти  на Универзитету „Лобачевски“ из Нижњег Новгоргорода

·         сарадња са Интеркултуром

·         добра сарадња са локалном заједницом, другим школама и факултетима

·         организовање Међународног летњег српско-руског језичког  кампа

·         организовање посета музејима, галеријама и позориштима, Сајму књига, Фестивалу науке

·         учествовање на спортским такмичењима

·         менторски рад наставника школе за приправнике и студенте

·         организовање Покрајинског такмичења у беседништву

·         учествовање у Међународном  фестивалу прозе Проза фест

·         добро опремљени кабинети за информатику

·         постојање позоришне сале

·         постојање школског часописа  Каламбур

·         постојање видео-надзора

·         добро организован сајт школе

·         наставни процес се одвија у једној смени

·         добра инфраструктура

·         подршка бивших ученика

·         едукативне ученичке екскурзије