Поштовани ученици, родитељи и наставници,

Наша школа је изабрана, поред још 220 школа у Републици Србији, за овогодишње тестирање ученичких знања и способности по ПИСА методологији, које се у нашој земљи спроводи од 2003. године. Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА (Programme for International Student Assessment) је у овом тренутку највеће међународно истраживање у области образовања. Реализује се у организацији ОЕЦД-а од 1997. године. Тестирања ученика организују се сваке три године (2000, 2003, 2006, 2009, 2012…), а основни циљ је да се омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу емпиријских података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују.

Најдетаљније информације можете пронаћи на службеном сајту ПИСА организације Србије, на адреси http://pisa.rs/ , а у наставку ћемо дати само најосновније информације, како би брзо и лако разумели поступак самог тестирања и отклонили евентуалне нејасноће.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

Ко учествује у тестирању? Одабрани ученици рођени ИСКЉУЧИВО 2002. године. (већина ученика 1. разреда и неки ученици 2. разреда, који су рођени до 1. марта 2002). Оквирно, на нивоу Србије, у тестирању учествује око 8000 ученика. (вест РТС-а, 23.03.2018.)

Ко одабирe ученике? Службени ПИСА софтвер, методом случајног избора, на основу послате листе свих ученика наше школе, рођених 2002. године.

Колико ученика се одабирa за тестирање? 53 ученика, без обзира на пол.

Да ли је могуће мењање листе одабраних ученика? НЕ, нема могућности убацивања "замена" и модификовање листе 53 одабрана ученика.

Како се одвија тестирање? Тестирање се одвија на рачунарима, попуњавањем електронских тестова. Тестирање се одвија у четири дела: уводни део (око 15 мин.), први део решавања тестова (60 мин.), пауза (15 мин.), други део решавања тестова (60 мин.), пауза (15 мин.), те попуњавање ученичког упитника (30 мин.), дакле укупно око 3 сата.

Како изгледају тестови? Састоје се из одређеног броја опширних питања, након кога следи један или неколико задатака, у вези тог питања. Ученик повезује појмове, попуњава празна поља, решава једначине.. итд. Ученик добија папир и оловку, за помоћна рачунања и скицирања решења проблема.

Садржај тестова? Фокус тестова се мења из године у годину. Овогодишњи нагласак је на читалачким способностима (разумевање текста, давање мишљења...). Остале вештине које ће бити тестиране су математика, наука и финансије.

Да ли ученици иду на наставу на дан тестирања? Не, ученици су ослобођени наставе.

Када се изводи тестирање? Школа бира најповољније датуме, у периоду од 16. априла до 28. маја. Тестирање ће се одвијати у неколико "сесија", будући да школа нема ресурсе да свих 53 ученика тестира истовремено.

Да ли се ученици специјално припремају? Не, њихова обавеза је само да дођу на тестирање и потруде се најбоље што могу да ураде презентоване задатке.

Да ли се знају резултати појединих ученика? Не, након одређеног времена доступни су само резултати школе, округа или државе.

Да ли ученици могу да трпе неке негативне последице, у случају лоше израде теста? АПСОЛУТНО НЕ, учешће ученика је потпуно добровољно и анонимно, без икакве накнадне ревизије појединачно остварених резултата.

Шта ученик добија учешћем? Једно лепо искуство и потврду својих знања и умења. На ученику је да, у духу добре воље и интелектуалног изазова, уложи све своје потенцијале да што боље уради тест и тако допринесе бољем постигнућу школе и државе у целини. ПИСА СРБИЈА се обратила посебним ПИСМОМ ученицима који учествују у тестирању. Изузетно, школа може наградити ученике за њихов труд, уручењем захвалнице или на неки други пригодан начин.

Да ли је потребна родитељска сагласност? Формално ДА, па позивамо родитеље да својим пристанком омогуће да ово тестирање успешно спроведемо. ПИСА СРБИЈА се обратила родитељима у службеном допису, који можете прочитати ОВДЕ.

Како родитељи дају сагласност? У форми у којој се договоре са одељенским старешином детета.


ОКВИРНИ ПЛАН ТЕСТИРАЊА:

  1. Утврђивање листе ученика рођених 2002. године
    1. 1 Евентуално скраћење листе, уколико неки родитељ не да сагласност
  2. Слање листе ученика организацији ПИСА СРБИЈА
  3. Пријем листе од 53 ученика одабраних за тестирање и њихово обавештавање
  4. Припрема рачунарских кабинета за извођење теста
  5. Одређивање датума, броја  и састава група за тестирање.
  6. Спровођење теста у наведеним терминима
  7. Прикупљање резултата и слање организацији ПИСА СРБИЈА


За сва питања и нејасноће, заинтересовани се могу обратити школском психологу Татјани Жиловић, и наставнику информатике Игору Перковићу. Предлажемо да комуникација буде путем школског е-маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , a пред дане тестирања, са одабраним ученицима можемо остварити директнију комуникацију (путем Facebook или Viber наменске групе).