ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ

НАПОМЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

I

Читанка за први разред гимназија и средњих школа/

Ана Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић,

Едука, Београд, 2019.

Број решења министра: 650-02-427/2018-03 од 11.3.2019.

Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, др Душка Кликовац, мр Љиљана Николић, ЕДУКА, Београд, 2020.

 

II

Читанка за други разред гимназија и средњих школа/

Ана Стишовић Миловановић, Вукосава Живковић,

Едука, Београд, 2018.

Број решења министра: 650-02-177/2014-06 од 8.10.2014.

Српски језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, др Душка Кликовац, мр Љиљана Николић, ЕДУКА, Београд, 2020.

 

III

Читанка за трећи разред гимназије и средњих стручних школа,

др Оливера Радуловић, Јелена Журић, ЕДУКА, Београд, 2020

Број решења: 650-02-5572014-06 од 26.01.2015.

Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, др Душка Кликовац, ЕДУКА, Београд, 2020.

 

IV

Читанка за четврти разред средњих стручних школа и гимназија

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ,

Клет, Београд. 2020.

Број решења: 650-02-449/2015-06 од 4.2.2016.

Граматика за четврти разред гимназија и средњих стр. школа, Весна Ломпар, Александра Антић, Клет, Београд 2019.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I

FOCUS 2

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01050/2016-06   22.2.2017.

 

II

FOCUS 2

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01050/2016-06   22.2.2017.

FOCUS 3

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01052/2016-06   3.3.2017.

 

III

FOCUS 3

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01052/2016-06   3.3.2017.

FOCUS 4

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01048/2016-06   3.3.2017.

 

IV

FOCUS 5 – књига и радна свеска

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01048/2016-06   3.3.2017.

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

I

IDEEN 1 – HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn,

за почетни немачки

Број и датум решења: 650-02-287/2014 15.12.2014.

IDEEN 2 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

Број и датум решења: 650-02-288/2014 26.12.2014.

уџбеници се користе две године (1. И 2. Разред) 

II

IDEEN 2 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

за продужни немачки

Број и датум решења: 650-02-288/2014   26.12.2014. 

 

III

IDEEN 3 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

за продужни немачки

Број и датум решења: 650-02-289/2014-06  14.01.2015. 

 уџбеници се користе две године (3. и 4. Разред)

IV

IDEEN 3 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

за продужни немачки

Број и датум решења: 650-02-289/2014-06  14.01.2015.

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

I

Le nouveau taxi 1  - Guy Capelle; Robert Menand; Hachette

650 -02-245/2014-06  17. 11. 2014.

 

II

Le nouveau taxi 1  - Guy Capelle; Robert Menand; Hachette

650 -02-245/2014-06  17. 11. 2014.

 

III

Le nouveau taxi 2 - Robert Menand; Laure Hutchings; Nathalie Hirschprung

650-02-75/2012-06  18.02.2013.

 

IV

Le nouveau taxi 2 - Robert Menand; Laure Hutchings; Nathalie Hirschprung

650-02-75/2012-06  18.02.2013.

 

МАТЕМАТИКА

I

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије, Клетт, 2019. , аутори Небојша Икодиновић

 2)Математика,збирка задатака и тестова за 1. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2012. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЈЕ ОБАВЕЗНА У СВАКОМ РАЗРЕДУ!!!

II

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије , Клетт, 2015. , аутори Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић,Сузана Алексић

 2)Математика,збирка задатака и тестова за 2. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић 

III

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за трећи разред средње школе,Завод за издавање уџбеника и наставна средства Београд,2018. , аутор Јован Д. Кечкић

2)Математика,збирка задатака и тестова за 3. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић 

IV

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије,Завод за издавање уџбеника и наставна средства Београд,2016. , аутор Јован Д. Кечкић

 2)Математика,зАбирка задатака и тестова за 3. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

I

Биће одлучено почетком шк. године, уколико буде објављен уџбеник који прати нови план наставе и учења.

 

II

III

IV

Рачунарство и информатика 4, за 4. разред гимназије

Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић

«JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ»

650-02-344/2015-06 од 27.1.2016.

 

ИСТОРИЈА

I

Историја – уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије.

Немања Вујић, ФРЕСКА, Београд, 2019.

 

II

Историја за 2. Разред гимназије- Клетт уџбеник за друг разред гимазије друштвено језичког смера и типа. Срђан Пириватрић

650-02-582/2013-06 од 18.02.2014

 

III

Историја за 3. Разред гиманзије-Фреска ,

за трећи разред гимазије општег и друштвено-језичког смера.

Радош Љушић

 

IV

Историја за 4. Раздред гимназије-ЈП „Завод за уџбенике''

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

650-02-547/210-06 од 21.09.2010.

 

ГЕОГРАФИЈА

I

Географија 1, издавачка кућа Логос,

Рајко Томић, Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Бр. решења: 650-02-413/2018-03. 11.03.2019.

 

II

Географија 2, издавачка кућа Логос,

Нада Тарана, Дарко Бајић

Бр. решења: 650-02-563/2013-06.   22.01.2014

 

III

Географија 3, издавачка кућа Логос,

Винко Ковачевић

Босиљка Младеновић Кљајић

Бр. решења: 650-02-561/2014-06.

 

БИОЛОГИЈА

I

Уџбеник излази у септембру

 

II

Уџбеник излази у септембру

 

III

Цвијић Гордана, Ђорђевић Јелена, Недељковић Надежда ,, Биологија за 3. разред гимназије општег смера'', Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 2004

 

IV

Цветковић Драгана, Лакушић Дмитар, Матић Гордана, Кораћ Александра и Јовановић Слободан ,,Биологија за 4. разред гимназије општег смера'', Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 2005

 

ХЕМИЈА

I

1.   Т.Недељковић „Хемија 1“, за први разред гимназије, Логос, Београд, 2019. година

2.    Р. Николајевић, М. Шурјановић „Збирка задатака из хемије“, за I и II разред гимназије и средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2017. година 

Oбавезно купити издање из 2019.године јер је рађено по новом плану и програму које је прописало Министарство просвете.

II

1.     С. Рајић „Неорганска хемија“ за II разред гимназије природно-математичког и општег смера, Завод за издавање уџбеника и наставна средства Београд, 2019. година

2.     Практикум из хемије 2 – ново издање, аутори Марина Влаховић, Бранка Кујовић, ЛОГОС, Београд. 

III

1.      Т. Недељковић „Органска хемија 3“, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и природно-математичког смера, Логос, Београд, 2016. година

2.       Ј. Чанади, В. Попсавин „Збирка задатака из хемије“ за III и IV разред гимназије,  Завод уџбенике, Београд, 2017. година 

IV

1.       Ј. Петровић, С. Велимировић „Хемија“ за гимназију општег и природно-математичког смера, Завод уџбенике, Београд, 2017. година

2.       Ј. Чанади, В. Попсавин „Збирка задатака из хемије“ за III и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2017. година

МУЗИЧКА КУЛТУРА

I

- Музичка култура за први разред гимназије природно математичког и  општег смера, Соња Маринковић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења: 650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

 

II

- Музичка култура за други разред гимназије природно математичког и  општег смера, Соња Маринковић.

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења: 650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

I

- Ликовна култура за први разред гимназије природно математичког и  општег смера, Видосава Галовић и Бранка Гостовић

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења: 650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

 

II

- Ликовнаа култура за други разред гимназије природно математичког и  општег смера, Видосава Галовић и Бранка Гостовић.

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења: 650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

IV

Устав и права грађана, за четврти разред гимназије и четворогодишње средње стручне школе и трећи разред трогодишње средње стручне школе, Владимир Ђурић,

Логос, Београд 2013.

Број и датум решења министра: 650-02-279/2012-06 од 28.01.2013.

 

СОЦИОЛОГИЈА

IV

Социологија, за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа, Владимир Вулетић,

Клет, Београд, 2012.

Број и датум решења министра: 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.

 

ПСИХОЛОГИЈА

II

Биљана Милојевић Апостоловић,

Психологија за II разред гимназије, Логос

Број и датум решења министра:  650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.

 

ФИЛОЗОФИЈА

III

Логика за III разред гимназије

Михаило Марковић,

Завод за уџбенике..., Београд

Број и датум решења министра: 632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

 

IV

Филозофија за IV разред гимназије

М. Савић, В. Н. Цветковић, Н. Цекић,

Завод за уџбенике..., Београд

Број и датум решења министра: 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

III

Министарство просвете: „Грађанско васпитање за трећи разред гимназија и стручних школа“, Београд 2002

 

IV

Министарство просвете: „Грађанско васпитање за четврти разред гимназија и стручних школа“, Београд 2002

 

ФИЗИКА

I

Уџбенички комплети Завода за уџбенике, Београд

 

II

 

III

Уџбенички комплети Завода за уџбенике, Београд, збирка задатака „Круг“

 

IV