Уџбеници за школску 2019/2020. год.

Предмет

Уџбеници

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

За први разред:

Читанка за први разред гимназија и средњих школа/

Ана Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић, Едука, Београд, 2019. Број решења министра: 650-02-427/2018-03 од 11.3.2019.

За други разред:

Читанка за други разред гимназија и средњих школа/

Ана Стишовић Миловановић, Вукосава Живковић, Едука, Београд, 2018. Број решења министра: 650-02-177/2014-06 од 8.10.2014.

За трећи разред:

Читанка за трећи разред гимназије и средњих стручних школа,

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет, Београд.

 Број решења: 650-02-5572014-06 од 26.01.2015.

За четврти разред:

Читанка за четврти разред средњих стручних школа и гимназија

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Клет, Београд.

Број решења: 650-02-449/2015-06 од 4.2.2016.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. РАЗРЕД

FOCUS 2

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01050/2016-06   22.2.2017.

 

2. РАЗРЕД

FOCUS 2

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01050/2016-06   22.2.2017.

 

FOCUS 3

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01052/2016-06   3.3.2017.

 

3. РАЗРЕД

FOCUS 3

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01052/2016-06   3.3.2017.

 

FOCUS 4

Аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell

Издавач: Pearson Education

Број и датум решења: 650-02-01048/2016-06   3.3.2017.

 

4. РАЗРЕД

WAY UP 4 (Upper-Intermediate 2), уџбеник и радна свеска за енглески језик у четвртом разреду гимназије и средњих стручних школа

Аутори: Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић

Издавач: Klett

Број и датум решења: 650-02-146/2013-06  19.4.2013.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

I ГОДИНА

IDEEN 1 – HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn,

за почетни немачки

650-02-287/2014 15.12.2014.

 

IDEEN 2 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

650-02-288/2014 26.12.2014.

 

уџбеници се користе две године (1. И 2. Разред)

 

II ГОДИНА

IDEEN 2 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

за продужни немачки

650-02-288/2014   26.12.2014.

 

III ГОДИНА

IDEEN 3 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

за продужни немачки

 уџбеници се користе две године (3. И 4. Разред)

650-02-289/2014-06  14.01.2015.

 

IV ГОДИНА

IDEEN 3 HUEBER VERLAG – autori- Herbert Puchta, Wilfried Krenn

за продужни немачки

650-02-289/2014-06  14.01.2015.

ФРАНЦУСКИ

I ГОДИНА

 

Le nouveau taxi 1  - Guy Capelle; Robert Menand; Hachette

650 -02-245/2014-06  17. 11. 2014.

 

II ГОДИНА

 

Le nouveau taxi 1  - Guy Capelle; Robert Menand; Hachette

650 -02-245/2014-06  17. 11. 2014.

 

III ГОДИНА

 

Le nouveau taxi 2 - Robert Menand; Laure Hutchings; Nathalie Hirschprung

650-02-75/2012-06  18.02.2013.

 

IV ГОДИНА

 

Le nouveau taxi 2 - Robert Menand; Laure Hutchings; Nathalie Hirschprung

650-02-75/2012-06  18.02.2013.

 

МАТЕМАТИКА

I ГОДИНА

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије, Клетт, 2019. , аутори Небојша Икодиновић

 2)Математика,збирка задатака и тестова за 1. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2012. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

 

II ГОДИНА

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије , Клетт, 2015. , аутори Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић,Сузана Алексић

 2)Математика,збирка задатака и тестова за 2. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

 

III ГОДИНА

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за трећи разред средње школе,Завод за издавање уџбеника и наставна средства Београд,2018. , аутор Јован Д. Кечкић

2)Математика,збирка задатака и тестова за 3. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

 

IV ГОДИНА

1) Математика,уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије,Завод за издавање уџбеника и наставна средства Београд,2016. , аутор Јован Д. Кечкић

 2)Математика,зАбирка задатака и тестова за 3. Разред гимназија и техничких школа, Круг Београд 2010. , аутори Ж. Ивановић, С. Огњановић

 

НАПОМЕНА: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЈЕ ОБАВЕЗНА У СВАКОМ РАЗРЕДУ

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

I ГОДИНА

Биће одлучено почетком нове школске године,

уколико буду у понуди уџбеници који прате нови план рада

 

II ГОДИНА

 

III ГОДИНА

Рачунарство и информатика 3,

за 3. разред гимназије Милан Чабаркапа

«КРУГ»

650-02-253/2015-06 од 3.11.2015.

 

 

 

IV ГОДИНА

Рачунарство и информатика 4,

за 4. разред гимназије

Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић

«JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ»

650-02-344/2015-06 од 27.1.2016.

 

 

 

ИСТОРИЈА

Историја за 1. Разред гимназије-ЈП Завод за Уџбенике Снежана Ферсјанчић, Ттјана Кавић

Историја за 2. Разред гимназије- Клетт уџбеник за друг разред гимазије друштвено језичког смера и типа. Срђан Пириватрић 650-02-582/2013-06 од 18.02.2014

Историја за 3. Разред гиманзије-Фреска , за трећи разред гимазије општег и друштвено-језичког смера. Радош Љушић

Историја за 4. Раздред гимназије-ЈП „Завод за уџбенике'' Историја за трећи разред гимназије природног математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић 650-02-547/210-06 од 21.09.2010.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

I ГОДИНА

Географија 1

Бр. решења: 650-02-413/2018-03.

11.03.2019.

Издавачка кућа Логос

Рајко Томић

Дејан Шабић

Снежана Вујадиновић

 

I I ГОДИНА

Географија 2

Бр. решења: 650-02-563/2013-06.

22.01.2014

Издавачка кућа Логос

Нада Тарана

Дарко Бајић

 

I I I ГОДИНА

Географија 3

Бр. решења: 650-02-561/2014-06.

 

Издавачка кућа ,,Klett’’

Винко Ковачевић

Босиљка Младеновић Кљајић

БИОЛОГИЈА

I ГОДИНА

Уџбеник излази у септембру

II ГОДИНА

Уџбеник излази у септембру

III ГОДИНА

Цвијић Гордана, Ђорђевић Јелена, Недељковић Надежда ,, Биологија за 3. разред гимназије општег смера'', Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд,2004

IV ГОДИНА

Цветковић Драгана, Лакушић Дмитар, Матић Гордана, Кораћ Александра и Јовановић Слободан ,,Биологија за 4. разред гимназије општег смера'', Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд,2005

ХЕМИЈА

I ГОДИНА

1.   Т.Недељковић „Хемија 1“, за први разред гимназије, Логос, Београд, 2019. година

2.       Р. Николајевић, М. Шурјановић „Збирка задатака из хемије“, за I и II разред гимназије и средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2017. година

 

II ГОДИНА

1.       С. Рајић „Неорганска хемија“ за II разред гимназије природно-математичког и општег смера, Завод за издавање уџбеника и наставна средства Београд, 2019. година

2.       Р. Николајевић, М. Шурјановић „Збирка задатака из хемије“, за I и II разред гимназије и средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2017. година

 

III ГОДИНА

1.       Т. Недељковић „Органска хемија 3“, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и природно-математичког смера, Логос, Београд, 2016. година

2.       Ј. Чанади, В. Попсавин „Збирка задатака из хемије“ за III и IV разред гимназије,  Завод уџбенике, Београд, 2017. година

 

IV ГОДИНА

1.       Ј. Петровић, С. Велимировић „Хемија“ за гимназију општег и природно-математичког смера, Завод уџбенике, Београд, 2017. година

2.       Ј. Чанади, В. Попсавин „Збирка задатака из хемије“ за III и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2017. година

 

Oбавезно купити издање из 2019.године јер је рађено по новом плану и програму које јепрописало Министарство просвете.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

- Музичка култура за први разред гимназије природно математичког и  општег смера, Соња Маринковић

- Музичка култура за други разред гимназије природно математичког и  општег смера, Соња Маринковић.

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења: 650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ

- Ликовна култура за први разред гимназије природно математичког и  општег смера, Видосава Галовић и Бранка Гостовић

- Ликовнаа култура за други разред гимназије природно математичког и  општег смера, Видосава Галовић и Бранка Гостовић.

Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Број и датум решења: 650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

IV ГОДИНА

Владимир Ђурић,

Устав и права грађана, за четврти разред гимназије и четворогодишње средње стручне школе и трећи разред трогодишње средње стручне школе,

Логос, Београд 2013.

Број и датум решења министра: 650-02-279/2012-06 од 28.01.2013.

Владимир Вулетић,

Социологија, за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа,

Клет, Београд, 2012.

Број и датум решења министра: 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.

ПСИХОЛОГИЈА

II ГОДИНА

Биљана Милојевић Апостоловић,

Психологија за II разред гимназије, Логос

Број и датум решења министра:  650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.

ФИЛОСОФИЈА

III ГОДИНА

Михаило Марковић,

Логика за III разред гимназије...,

Завод за уџбенике..., Београд

Број и датум решења министра: 632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

IV ГОДИНА

М. Савић, В. Н. Цветковић, Н. Цекић,

Филозофија за IV разред гимназије...,

Завод за уџбенике..., Београд

Број и датум решења министра: 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

III ГОДИНА

Министарство просвете: „Грађанско васпитање за трећи разред гимназија и стручних школа“, Београд 2002

Број и датум решења министра:

...

IV ГОДИНА

Министарство просвете: „Грађанско васпитање за четврти разред гимназија и стручних школа“, Београд 2002

Број и датум решења министра:

...