Пријем ученика првих разреда је 30.08.2019. (петак) у 10 часова.
Упис ученика 2,3 и 4 разреда биће истог дана, у 11 часова.