Поштовани родитељи и ученици,

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу.

У периоду од 11 - 15.04.2022. годинe, пријаву за полагање пријемног испита, родитељ односно други законски заступник кандидата, моћи ће да поднесе само у средњој школи у којој се полаже пријемни испит.

Координаторски тим

...