Ове године Црвени крст  Новог Сада организовао је радионицу Промоција хуманих вредности у којој су учествовали и ученици Гимназије „Лаза Костић“. Радионица се одржала 6.11.2021.  Програм је обухватио  следеће теме: толеранцију, ненасилно решавање конфликата, дискриминацију, родну равноправност, права деце и насиље путем електронских медија.

Почев од 2007. године, Црвени крст Србије спроводи Програм промоција хуманих вредности, на коме млади волонтери размењују знања и искуства стечена на тренинзима и током реализације програма. Циљ програма је смањење насиља међу младима, развијање толеранције и изналажење начина за ненасилно решавање конфликата.

Црвени крст Новог Сада већ неколико година уназад, успешно реализује Програм борбе против трговине људима.
Циљ програма је:
–одговор друштвене заједнице на идентификоване и потенцијалне жртве трговине људима у окружењу и смањење ризика од трговине људима,
  -ублажавање посттрафикинг синдрома, пружањем психолошке и емотивне подршке жртвама, проналаском уточишта и запослења,
  -од почетка програма 2005. године, едуковано је више од 350000 младих ученика и студената о овом, све актуелнијем проблему.