Наше спремачице и домари старају се да свако јутро можемо несметано отпочети свој радни дан, у чистим и проветреним учионицама. Такође, значајни напори се улажу око сређивања школског дворишта и мини-парка који нас окружује, што боравак и рад у нашој школи чини много пријатнијим, у односу на школе смештене у строгом центру града.

Наше помоћно особље чине:

Помоћно особље -Властимир Недељковић, Божидар Јовановић, Дејан Ђукић, Иштван Толваи
Спремачице - Мирјана Козаров, Гордана Грба, Ержебет Леђанац, Буђи Жужана, Драгана Блажевић, Ана Карољи и Попадић Стоја