Наше спремачице и домари старају се да свако јутро можемо несметано отпочети свој радни дан, у чистим и проветреним учионицама. Такође, значајни напори се улажу око сређивања школског дворишта и мини-парка који нас окружује, што боравак и рад у нашој школи чини много пријатнијим, у односу на школе смештене у строгом центру града.

Наше помоћно особље чине:

Помоћно особље - Властимир Недељковић, Божидар Јовановић, Иштван Толваи и Сенад Берковић
Спремачице - Гордана Грба, Ержебет Леђанац, Драгана Блажевић, Бранкица Ивић, Деса, Јовичић и Стојка Попадић