Ове недеље је у нашој школи одржана серија научно-популарног предавања “Отпадне воде: Да ли могу бити вредан ресурс?”.
Предавање је одржала професорка Природно-математичког факултета Ђурђа Керкез.

Разговарали смо о питању отпадних вода у нашој земљи. Ученици су имали позитивно мишљење о коришћењу пречишћене отпадне воде и изгласали су своје приоритете као део личне акције у вези са заштитом вода.

 

На основу резултата, први кораци би били уштеда воде и престанак уношења токсичних супстанци у воду.

 

Контакт
 • Директор школе: проф. Јасмина Вуковљак
 • Помоћник директора: проф. Мирјана Ступар
 • Секретар школе: Живка Беук
 • Телефон управе: 021/6740-261, 6466-766
 • lakogim@gmail.com
 • www.gimnazijalazakostic.edu.rs
 • Адреса: Гимназија "Лаза Костић"
  Лазе Лазаревића 1, 21102 Нови Сад
Пословни подаци
 • Шеф рачуноводства:
  Милица Трбојевић
 • Благајник:
  Радмила Берковић
 • Телефон рачуноводства: 021/6740-265
 • ПИБ: 100237409
 • МБР: 08685240
Како стићи