Родитељ, односно други законски заступник, треба да поднесе пријаву за упис ученика у школу на један од два начина, и то:

 1. У ГИМНАЗИЈИ „ЛАЗА КОСТИЋ“, ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 1

Упис ученика биће организован 2. и 3. јула 2024. године од 8:00 до 15:00 часова у просторијама школе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе,
 • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању,
 • Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању,
 • Попуњен образац пријаве, односно картона ученика (добија се у школи).

Напомена:

*Предају се оригинална документа или оверена код јавног бележника.
*Извод из Матичне књиге рођених није неопходан.
*Лекарско уверење није потребно.

 1. ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ - преко портала mojasrednjaskola.gov.rs

Контакт
 • Директор школе: проф. Јасмина Вуковљак
 • Помоћник директора: проф. Мирјана Ступар
 • Секретар школе: Живка Беук
 • Телефон управе: 021/6740-261, 6466-766
 • lakogim@gmail.com
 • www.gimnazijalazakostic.edu.rs
 • Адреса: Гимназија "Лаза Костић"
  Лазе Лазаревића 1, 21102 Нови Сад
Пословни подаци
 • Шеф рачуноводства:
  Милица Трбојевић
 • Благајник:
  Радмила Берковић
 • Телефон рачуноводства: 021/6740-265
 • ПИБ: 100237409
 • МБР: 08685240
Како стићи