Реч директора

Издвајамо...

Управа и ненаставно особље

Име Позиција Телефон
Кукољ Весна библиотекар
Вукашин Лазовић директор
Весна Зечевић помоћник директора
Бојана Апић секретар школе
Наташа Тодоровић помоћник директора