Реч директора

Издвајамо...

Школски тимови

ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Чланови:

1.     Татјана Жиловић

2.     Бојана Апић- координатор

3.     Биљана Поповић

4.     Биљана Влачић

5.     Светлана Вучић

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ

Чланови:

1.     Дражен Вукобратовић-коoрдинатор

2.     Бојана Апић

3.     Тамара Кузмановић

4.     Весна Новаковић

5.     Сенад Берковић

 

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА

Чланови:

1.     Вукашин Лазовић

2.     Весна Зечевић

3.     Наташа Тодоровић

4.     Лидија Огњановић-коoрдинатор

5.     Татјана Церовић

6.     Милица Лазовић

7.     Милица Аврамовић Ђукић

8.     Мајда Глигорић

9.     Ксенија Черевицки

10.  Елена Верзоти-Јуришић

11.  Јасмина Гроздановић

12.  Јасмина Шовљански

13.  Никола Дувњак

14.  Драгана Миленковић

15.  Слободан Мрђанин

16.  Никола Мршуља

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Чланови:

 

1.     Лазовић Вукашин

2.     Весна Зечевић- коoрдинатор

3.     Наташа Тодоровић

4.     Светлана Петровић

5.     Јасмина Шовљански

6.     Мајда Глигорић

7.     Јелена Тодоровић

8.     Мелита Ћоћкало-Хроњец

9.     Зорица Дубовина

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Чланови:

1.     Биљана Поповић

2.     Татјана Жиловић-координатор

3.     Милана Катанић

4.     Драгољуб Мајсторовић

5.     Весна Кукољ

6.     Миленко Јовић

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

Чланови:

1.     Вукашин Лазовић

2.     Кокаи Зорица

3.     Наташа Тодоровић

4.     Весна Зечевић

5.     Татјана Жиловић

6.     Биљана Поповић-коoрдинатор

7.     Ана Ђорђевић

8.     Владимир Лековић

 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 

Чланови:

 

1.     Елена Верзоти-Јуришић-координатор

2.     Наташа Тодоровић

3.     Маја Бегојевић

4.     Драгољуб Мајсторовић

5.     Милорад Иванчевић

 

ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

 

Чланови:

1.     Жиловић Татјана

2.     Весна Зечевић

3.     Наташа Тодоровић

4.     Биљана Поповић-координатор

5.     Наташа Крчмар

6.     Светлана Петровић

7.     Милорад Иванчевић

8.     Милана Катанић

9.     Мајда Глигорић

10.                        Светлана Вучић

11.                        Елена Верзоти-Јуришић

12.                        Ивана Уторник

13.                        Мирјана Ступар

14.                        Маја Бегојевић

15.                        Зорица Дубовина

16.                        Зорица Кокаи

17.                        Татјана Церовић

18.                        Јелена Тодоровић

19.                        Свjетлана Toмић-Пилић

20.                        Лидија Огњановић

21.                        Јасмина Вуковљак

22.                        Милана Богић

23.                        Драгољуб Мајсторовић

24.                        Никола Дувњак

25.                        Драгана Миленковић

 

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 

Чланови:

1.     Вукашин Лазовић

2.     Наташа Тодоровић

3.     Весна Зечевић

4.     Милена Алексић-координатор

5.     Јелена Тодоровић

6.     Бојана Богнар

7.     Никола Дувњак

 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ:

 

Чланови:

1.     Вукашин Лазовић

2.     Весна Зечевић

3.     Наташа Тодоровић-координатор

4.     Биљана Поповић

5.     Татјана Жиловић

6.     Милица Лазовић

7.     Татјана Церовић

8.     Мајда Глигорић

9.     Милица Аврамовић-Ђукић

10.                        Елена Верзоти-Јуришић

11.                        Јасмина Гроздановић

12.                        Јасмина Шовљански

13.                        Никола Мршуља

14.                        Ксенија Черевицки

15.                        Никола Дувњак

16.                        Драгана Миленковић

17.                        Слободан Мрђанин

 

 

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ:

 

Чланови:

1.    Вукашин Лазовић

2.     Весна Зечевић

3.     Милица Лазовић

4.     Наташа Тодоровић

5.     Светлана Петровић-координатор

6.     Свјетлана Пилић Томић

7.     Драгана Миленковић

8.     Маријана Богдановић