Реч директора

Издвајамо...

Настава

У нашој школи, настава је организована у једној смени, што је велики организациони успех и не тако чест случај у средњим школама.

Захваљујући добро осмишљеном распореду, наставни дан се одвија у оквиру 13 школских часова, при чему не почињу сва одељења наставу од 8:00, нити завршавају у исто време, али је захваљујући довољном броју учионица те преклапању са наставом физичког васпитања омогућено несметано одвијање наставе.

Тренутно, наставу изводе 54 наставника, који предају 21 предмет у 24 одељења.

Настава рачунарства и информатике одвија се делом у склопу редовне недељне сатнице, а делом преко распореда блокова вежби, које се периодично обављају са сваким одељењем. Тога дана одељење нема редовну наставу, већ по посебној сатници (у договору са наставником) има вежбе из рачунарства и информатике.

Такође, сваки наставник је дужан да објави распоред допунске наставе како би рад са ученицима који постижу слабије резултате био редовнији и систематичан.

Родитељи имају могућност да контактирају одељенске старешине као и сваког предметног наставника, у складу са распоредом пријема родитеља.

Све важеће распореде можете погледати одабиром одговарајућих линкова (лево).