Реч директора

Издвајамо...

Ученички парламент

 

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

  • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења...
  • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
  • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
  • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
  • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
  • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
  • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
  • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.
    

У нашој гимназији ученички парламент постоји већ известан број година и окупља ученике свих разреда.