Пријем ученика првих разреда обавиће се 31.08.2016. године, у 9 часова.

Списак ученика по одељењима биће истакнут на вратима школе 29. 08.2016. год.