У Гимназији „Лаза Костић“ је у суботу 25.новембра 2017. реализована едукација под називом „Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави“, у организацији  наше школе.

Едукатори су били проф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду са Одељења за педагогију и андрагогију и Наташа Николић, педагог и асистент са наведеног факултета. Наши настваници су током семинара добили смернице како да унапреде педагошке и дидактичко – методичке компетенције у области вредовања постигнућа ученика у настави и да стварају постицајнију климу у настави за што ефикасније учење.

 

  

Семинару је присуствовало 19 наставника.