Посета планетаријума је организована и релизована дана 15.10.2019. од стране професорице  географије Мирјане Рончевић. Планетаријум су посетили ученици првог разреда у оквиру наставе географије. Ученици су у планетаријуму могли да се упознају са садржајима из астрономије и имали су прилику да одгледају филм о  планетама, звездама и да продубе већ стечена знања која су учили почетком ове школске године.