Осамнаестог фебруара 2020. године у нашој гимназији је,  у оквиру међународног пројекта "Хуманитарна сарадња", био одржан сусрет са срадницом на  пројекту Ирином Абрамовом. Сусрету су, осим групе од двадесетак  ученика, присуствовали професори Весна Зечевић, Милена Алексић, Сања Пушић из Едукативног центра «Матрјошка» и директор Вукашин Лазовић.

Сусрет је био посвећен конкурсу есеја (за ученике и студенте) "Реч о делу", на коме наша школа по други пут узима учешће.  Као координатор пројекта за учеснике из иностранства Ирина Абрамова је говорила о циљу одржавања овог конкурса.

Тематика "Речи о Делу" истиче изузетну важност неравнодушних људи, оних чији је смисао живота помоћ другим људима.
Један од главних задатака овог сусрета била је дискусија о могућностима проналажења таквих људи. Овакви конкурси имају за циљ ангажовање омладине у реализацији грађанских иницијатива, као и развоју социјалне журналистике, те подршци социјалних пројеката.
Организатори пројекта су Аутономна некомерцијална организација «Мегапројект» (даље у тексту АНО «Мегапројект»), уз финансијску подршку Фондације председничких грантова.
Почетак пријема конкурсних захтева – 01.02.2020.
Завршетак пријема конкурсних захтева – 18:00 (Московско време) 30.03.2020.
Списак победника Конкурса ће бити објављен најкасније 30.04.2020.
Општа тема есеја – «Реч о Делу» представљена је у следећим категоријама:
- Моје добро дело – прича о сопственој грађанској иницијативи која је усмерена према одређеном циљном аудиторијуму и која је имала реални резултат.
- Добра дела око нас - прича о људима који својим добрим иницијативама побољшавају живот нашег друштва.
- Доброделање – прича о људима који јачају веру код човека – његову главну духовну константу.
Аутору се предлаже у тексту рада не само да представи фактички материјал, већ и да да оцену искуства које описује. При представљању означене основне идеје, у раду је неопходно користити знања и примере из друштвеног живота и личног социјалног искуства.
Дужина есеја не треба да прелази 2-3 странице текста.
Победници Конкурса добијају дипломе победника Конкурса есеја «Реч о Делу» (диплома I степена), добитници награда добијају дипломе добитника награда Конкурса есеја «Реч о Делу» (дипломе II и III степена).
Награђивање победника и добитника награда реализује Организациони одбор на фестивалу активне омладине «Стваралаштво. Стварање. Успех». (очекивано у Москви, у септембру-октобру 2020. године).

Подсећамо да је наша гимназија прошле године имала троје финалиста на овом конкурсу који су присуствовали форуму активне омладине у Софији (Бугарска).

Заитересовани ученици треба да се јаве Милени Алексић, професору руског језика у нашој гимназији.