Од школске 2020/2021. године у нашој школи постоји нови смер – Ученици са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност. До сада смо уписали четири генерације ученика овог смера.

Важност изучавања области сценског и аудио-визуелног изражавања је есенцијална, јер је то растуће подручје чије специфичности постају све неопходније за рад у савременом окружењу. Овај програм ће ученицима пружити креативни простор и подршку при стицању основних знања и вештина из области позоришних дисциплина, медија, филмске уметности, различитих аудио-визуелних форми, видео игара, интернета, као и структуре уметничких занимања из ових области, у складу са непрекидним процесом развоја технологије и дигитализације, којим се и мрежа уметничких деловања проширује.

 

 

Ученици ће стећи компетенције које су практично примењиве, као што су: креативност, комуникацијске вештине, индивидуално и тимско осмишљавање, планирање, припрема и реализација сопствених малих уметничких пројеката у све широј области креативних индустрија.

Похађање овог смера омогућава ученицима добру припремљеност за наставак образовања – студирање на различитим одсецима уметничких факултета, али не ускраћује ученицима проходност и даје добру основу и на студијске програме из сродних или сасвим различитих области.

 

Уметнички предмети који се изучавају у сва четири разреда су Сценске уметности и Аудио-визуелне уметности.

Број ученика у специјализованим одељењима је 20. Већи део наставе предмета сценске и аудио-визуелне уметности одвија се у групама од по максимално 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

 

План наставе и учења за овај специјализовани смер можете погледати овде.

Додатне информације можете пронаћи на интернет страници Министарства просвете.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријаву за полагање пријемног испита је могуће поднети електронски, непосредно у основној школи коју ученик похађа или у Гимназији „Лаза Костић“.

 • Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs почиње 15. априла 2024. и трајаће до 22. априла 2024. до 16 часова.
 • Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама или непосредно у Гимназији „Лаза Костић“ је 19. и 22. априла 2024. године од 9 до 16 часова. 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценску и аудио визуелну уметност је 11. маја 2024. године, од 14 до 16 часова у просторијама Гимназије „Лаза Костић“.

Ученици који конкуришу за специјализовано одељење за сценске и аудио-визуелне уметности полажу тест из опште културе са задатком отвореног типа. Тест садржи питања из предмета српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка култура и историја. За припрему се могу користити уџбеници из ових предмета који су коришћени у настави у основној школи од петог до осмог разреда.

Примере тестова и решења можете погледати на сајту наше школе.

Чекамо вас!

 

 

Контакт
 • Директор школе: проф. Јасмина Вуковљак
 • Помоћник директора: проф. Мирјана Ступар
 • Секретар школе: Живка Беук
 • Телефон управе: 021/6740-261, 6466-766
 • lakogim@gmail.com
 • www.gimnazijalazakostic.edu.rs
 • Адреса: Гимназија "Лаза Костић"
  Лазе Лазаревића 1, 21102 Нови Сад
Пословни подаци
 • Шеф рачуноводства:
  Милица Трбојевић
 • Благајник:
  Радмила Берковић
 • Телефон рачуноводства: 021/6740-265
 • ПИБ: 100237409
 • МБР: 08685240
Како стићи