I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6 IV-7
Контакт
 • Директор школе: проф. Јасмина Вуковљак
 • Помоћник директора: проф. Мирјана Ступар
 • Секретар школе: Живка Беук
 • Телефон управе: 021/6740-261, 6466-766
 • lakogim@gmail.com
 • www.gimnazijalazakostic.edu.rs
 • Адреса: Гимназија "Лаза Костић"
  Лазе Лазаревића 1, 21102 Нови Сад
Пословни подаци
 • Шеф рачуноводства:
  Милица Трбојевић
 • Благајник:
  Радмила Берковић
 • Телефон рачуноводства: 021/6740-265
 • ПИБ: 100237409
 • МБР: 08685240
Како стићи